ابوالفضل قربانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
اعتراف ظریف باید در تاریخ ثبت شود 01 شهریور 1397
دبیر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اصفهان

اعتراف ظریف باید در تاریخ ثبت شود

دبیر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اصفهان با اشاره به اذعان وزیر امور خارجه در مصاحبه با شبکه آمریکایی مبنی بر تصور اشتباهش نسبت به آمریکا گفت: این جمله ظریف باید در تاریخ ثبت شود.