ابوالفضل قربانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
اعتراف ظریف باید در تاریخ ثبت شود ۰۱ شهریور ۱۳۹۷
دبیر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اصفهان

اعتراف ظریف باید در تاریخ ثبت شود

دبیر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اصفهان با اشاره به اذعان وزیر امور خارجه در مصاحبه با شبکه آمریکایی مبنی بر تصور اشتباهش نسبت به آمریکا گفت: این جمله ظریف باید در تاریخ ثبت شود.