ابوالقاسم طالبی بایگانی – فراتحلیل نیوز
تلاش برای دیده نشدن قطعه‌ای از تاریخ 10 آبان 1395
«یتیم‌خانه ایران» یتیم می‌ماند؟!

تلاش برای دیده نشدن قطعه‌ای از تاریخ

پرداختن به دوران تاریک و مغفول مانده تاریخ معاصر ایران راهی به هیچ اثر سینمایی پیدا نکرده است اما اینک که امروز گویا تصمیم گرفته شده اثری با جریان مبارزه و مقاومت ملت در برابر ظلم و بی‌عدالتی دیده نشود.