ابیانه بایگانی – فراتحلیل نیوز
بازدید بیش از ۲۸ هزار گردشگر خارجی از ابیانه نطنز 03 دی 1397

بازدید بیش از ۲۸ هزار گردشگر خارجی از ابیانه نطنز

رئیس اداره میراث فرهنگی نطنز گفت : در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۲۸ هزار گردشگر خارجی از روستای تاریخی ابیانه بازدید کردند.