اتاق اصناف ایران بایگانی – فراتحلیل نیوز
دبّه اصناف در برخورد با قاچاق کالا از سطح عرضه 20 مهر 1395

دبّه اصناف در برخورد با قاچاق کالا از سطح عرضه

در حالی مسئولیت برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه به اتاق اصناف سپرده شده که رئیس اتاق اصناف چند روز بعد از اخذ مسئولیت در اظهارات قابل تاملی گفت: شروع برخورد با قاچاق از سطح عرضه، باعث گرانی می‌شود و باید از واردات کالای قاچاق از مبداء جلوگیری شود.