اتاق بازرگانی ایران بایگانی – فراتحلیل نیوز
چالش‌های روابط اقتصادی ایران با عراق/بن‌بست در حوزه خدمات فنی-مهندسی 26 بهمن 1395
مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور عراق اعلام کرد

چالش‌های روابط اقتصادی ایران با عراق/بن‌بست در حوزه خدمات فنی-مهندسی

مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور عراق گفت: اگر مسائل امنیتی عراق حل و موصل آزاد شود، بر روی پروژه‌های اقتصادی این کشور جنگ اقتصادی آغاز می‌شود.

دولت قادر به تک‌نرخی کردن ارز و تأمین نیاز بازار نیست 07 دی 1395
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

دولت قادر به تک‌نرخی کردن ارز و تأمین نیاز بازار نیست

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: روند افزایش قیمت ارز مبین آن است که دولت قادر به تک نرخی کردن ارز نیست زیرا اگر قادر به این کار بود باید می‌توانست نیاز بازار را تأمین کند.