اتحادیه گوشت اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
اتحادیه پاسخگوی گرانی گوشت در اصفهان نیست/ کمبود دام سبک در اصفهان 01 مهر 1395
رئیس اتحادیه گوشت اصفهان مطرح کرد:

اتحادیه پاسخگوی گرانی گوشت در اصفهان نیست/ کمبود دام سبک در اصفهان

رئیس اتحادیه گوشت اصفهان از کمبود دام سبک در اصفهان خبر داد و گفت: وظیفه اتحادیه صدور پروانه بوده و اینکه چه ارگانی باید جواب مردم در زمینه گرانی گوشت را بدهد مربوط به ما نیست.