اتش زدن قرآن بایگانی – فراتحلیل نیوز
فیلم/ “اشرار” قرآن‌ها را جمع کردند و آتش زدند 28 آبان 1398

فیلم/ “اشرار” قرآن‌ها را جمع کردند و آتش زدند

موج سواری آشوب گران بر مطالبات بر حق مردمی