اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد بایگانی – فراتحلیل نیوز
رئیس‌جمهور جمعه به ونزوئلا سفر می‌کند 22 شهریور 1395
برای شرکت در اجلاس سران غیرمتعهدها

رئیس‌جمهور جمعه به ونزوئلا سفر می‌کند

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران صبح جمعه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای گروه غیر متعهدها به ونزوئلا سفر می‌کند.