اجلاس غیرمتعهد بایگانی – فراتحلیل نیوز
رژیم‌صهیونیستی متهم اصلی در طراحی و توسعه جنایات داعش/ دفاع از فلسطین در صدر اصول سیاست خارجی ایران 27 شهریور 1395
متن کامل سخنرانی رئیس‌جمهور در اجلاس غیرمتعهدها:

رژیم‌صهیونیستی متهم اصلی در طراحی و توسعه جنایات داعش/ دفاع از فلسطین در صدر اصول سیاست خارجی ایران

رئیس‌جمهور اسلامی ایران گفت: حمایت از مردم و آرمان‌های فلسطین را براساس اعتقادات دینی و ارزش‌های والای ملی و انسانی در صدر اصول سیاست خارجی خود می‌دانیم.