اجلاس کشورهای غیر متعهد بایگانی – فراتحلیل نیوز
ظریف: افراط‌گرایی و مداخله در امور داخلی کشورها، صلح جهانی را تهدید می‌کند ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
در آغاز نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد

ظریف: افراط‌گرایی و مداخله در امور داخلی کشورها، صلح جهانی را تهدید می‌کند

نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد به ریاست وزیر امور خارجه ایران آغاز شد.