احادیث عدالت طلبی بایگانی – فراتحلیل نیوز
منطقِ کارکردی و دفاع از عدالتخواهی در حُکمرانی ولایت فقیه/ عدالتخواهی غیر منضبط به ضد خود تبدیل می شود/ عدالتخواهی از مسیر مرداب التقاط یا از صراط مستقیم؟ 08 دی 1397
فلسفه اخلاق و مسئله عدالتخواهی ؛

منطقِ کارکردی و دفاع از عدالتخواهی در حُکمرانی ولایت فقیه/ عدالتخواهی غیر منضبط به ضد خود تبدیل می شود/ عدالتخواهی از مسیر مرداب التقاط یا از صراط مستقیم؟

امروز در دنیا بزرگ ترین مشکل بشر بى عدالتى است… اگر مبارزه با فساد و مفسدان و مبارزه با ظلم و توجه به ایثار و فداکارى در راه حق در چشم بشریت جذّاب و شیرین است، به خاطر این است که این مفاهیم را پیغمبران، این مردان خدا، به تاریخ عرضه کردند و آنها را در اختیار بشریت قرار دادند.