احمد توکلی بایگانی – فراتحلیل نیوز
علاوه بر مدیران حرامخوار، نوبخت نیز تعقیب شود 10 شهریور 1395

علاوه بر مدیران حرامخوار، نوبخت نیز تعقیب شود

اگر آقای نوبخت در انجام وظیفه قانونی خویش اهمال نمی‌کرد و شورای حقوق و دستمزد مرتباً تشکیل می‌شد آیا این بی‌شرمی‌ها رخ می‌داد؟