احمد خاتمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
داماد احمد خاتمی، چگونه رئیس دفتر نوبخت شد؟ +عکس 27 آذر 1397

داماد احمد خاتمی، چگونه رئیس دفتر نوبخت شد؟ +عکس

چند روزی است در فضای مجازی مسئولیت دامادم آقای سید حسین میرخلیلی در دفتر آقای دکتر نوبخت منتشر شده است