احکام بایگانی – فراتحلیل نیوز
چرا نجاست سگ در قرآن و روایات پیامبر اکرم(ص) نیامده است؟  23 آبان 1397

چرا نجاست سگ در قرآن و روایات پیامبر اکرم(ص) نیامده است؟ 

درباره قرآن کریم باید مشخص گردد که خداوند متعال، احکام تمام مسائل را به صورت ریز و درشت بیان نکرده اند؛ که اگر قصد بیان تمام احکام می بود، حجم آن بسیار بیشتر از قرآن کنونی می شد.

مراجع شیعه؛ کابوس استعمار 29 مهر 1397

مراجع شیعه؛ کابوس استعمار

بزرگان دین بدون داشتن قدرت نظامی و منصب سیاسی رسمی در مقابل بزرگترین قدرت‌های دنیا ایستاده‌اند و حتی از تقدیم خون خود در این راه هراسی نداشتند.