اختلاص بایگانی – فراتحلیل نیوز
اختلاف ۱۷۰ هزار میلیاردتومانی بودجه شرکت‌های دولتی با عملکرد آن‌ها/ اقدام سازمان خصوصی‌سازی برای فروش ماشین‌سازی تبریز مغایر قانون بوده است 11 بهمن 1397
گزارش دیوان محاسبات از تخلفات خصوصی سازی:

اختلاف ۱۷۰ هزار میلیاردتومانی بودجه شرکت‌های دولتی با عملکرد آن‌ها/ اقدام سازمان خصوصی‌سازی برای فروش ماشین‌سازی تبریز مغایر قانون بوده است

عادل آذر: ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان ۴ هزار میلیارد تومان بود، اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان فروختند. دیوان محاسبات به حکم قانون می‌تواند به صندوق‌های بازنشستگی ورود کند، اما «شستا» اجازه نمی‌دهد