اداره ثبت احوال بایگانی – فراتحلیل نیوز
داستان شهروند زنده که مرده از آب درآمد ۱۹ مهر ۱۳۹۵
یک اتفاق عجیب در لنجان

داستان شهروند زنده که مرده از آب درآمد

شهروند لنجانی زمانی که برای ثبت سند خودرو به دفترخانه مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود برایش گواهی فوت صادر شده است.