اداره ثبت احوال بایگانی – فراتحلیل نیوز
داستان شهروند زنده که مرده از آب درآمد 19 مهر 1395
یک اتفاق عجیب در لنجان

داستان شهروند زنده که مرده از آب درآمد

شهروند لنجانی زمانی که برای ثبت سند خودرو به دفترخانه مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود برایش گواهی فوت صادر شده است.