اداره کل بیمه بایگانی – فراتحلیل نیوز
خبر بد برای رانندگان بی‌احتیاط 21 شهریور 1395

خبر بد برای رانندگان بی‌احتیاط

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: براساس قانون جدید، نرخ بیمه خودروی افرادی که رانندگی حادثه آفرین دارند با دیگر رانندگان تفاوت خواهد کرد.