ادراه اصناف استان اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
24 آذر 1395
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان:

۲۴ اکیپ بازرسی در اصفهان بر بازار شب یلدا نظارت می‌کنند

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از اعزام ۲۴ اکیپ برای بازرسی و نظارت بر بازارهای وی‍ژه شب یلدا خبر داد.