ادغام بانک بایگانی – فراتحلیل نیوز
ثمره ادغام بانک‌ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور 02 فروردین 1398

ثمره ادغام بانک‌ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور

تجمیع و یا ادغام چندین بانک در بانک سپه نخستین قدمی بود که بانک مرکزی برای تشکیل بانک‌های قدرتمند برداشت.