ارتباطات بایگانی – فراتحلیل نیوز
آقایان؛ شما از مبارزه با فساد صحبت نکنید؛ فساد خجالت می‌کشد! 13 بهمن 1399
در حاشیه دفاع روحانی از «پهنای باند»؛

آقایان؛ شما از مبارزه با فساد صحبت نکنید؛ فساد خجالت می‌کشد!

درست همان روزی که رئیس جمهور علیه قوه قضائیه صحبت کرد، حکم پوری حسینی هم اعلام شد که نماد اقتصاد فاجعه‌باری است که در عین حال که صنایع ملی را ویران می کند به ایجاد شغل «اینستاگرامی» مفتخر است.