اردکانیان بایگانی – فراتحلیل نیوز
حضور اردکانیان در انتخابات ۱۴۰۰ چقدر جدی است؟ 24 شهریور 1399

حضور اردکانیان در انتخابات ۱۴۰۰ چقدر جدی است؟

برنامه خاتمی‌چی‌ها برای آقای وزیر پیش از این نیز در برخی اخبار آمده بود که طیف نزدیک به رییس دولت ‌اصلاحات، نظر مثبت‌تری به وزیر نیروی دولت روحانی دارد.