ارزانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
حبیب رضا ارزانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان بدون روتوش! 03 آبان 1395
آنچه اصفهانی ها باید از پشت پرده ها بدانند//2

حبیب رضا ارزانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان بدون روتوش!

تعویض مدیریت ارشاد استان اصفهان امید آن می رفت تا شاهد تحولات خوبی در زمینه فرهنگ و هنر استان باشیم اما از آنجا که همیشه فرهنگ مظلوم بوده و متولی و دغدغه مند دلسوزی نداشته است بعد از گذشت یکسال و نیم ازعمر دوره مدیریت تازه نفس ارشاد اصفهان؛ متاسفانه همچنان حرکت های ارشاد لاک پشت وار و کند است.