ارزش افزوده بایگانی – فراتحلیل نیوز
مالیات چیست؟ +معرفی و بررسی انواع مالیات در ایران 27 آذر 1397

مالیات چیست؟ +معرفی و بررسی انواع مالیات در ایران

مالیات، پولی است که براساس قانون توسط مردم یک جامعه برای تأمین مخارج عمومی به دولت پرداخت می‌شود و انواع گوناگونی دارد.

چرا سهم معدن در تولید ناخالص داخلی یک درصد است؟ 24 آبان 1397

چرا سهم معدن در تولید ناخالص داخلی یک درصد است؟

در حالی سهم معدن در تولید ناخالص ملی یک درصد است که امروز هرجا را که نگاه کنید محصولی می بینید که مواد اولیه آن از معادن استخراج شده است.