ارز ۴۲۰۰ بایگانی – فراتحلیل نیوز
فتنه ارز ۴۲۰۰ تومانی 06 اردیبهشت 1398

فتنه ارز ۴۲۰۰ تومانی

ارز ۴۲۰۰ تومانی چندین تن طلا از ذخایر بانک مرکزی را به تاراج و ۱۸ میلیارد دلار از منابع مالی دولت را در معرض فساد رانت‌خواران قرار داد که برخی آن را «غارت ارزی» تعبیر می‌کنند. هنوز دستگاه قضائی پرده از این معما برنداشته که فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این باره قانونی بوده یا نه؟!