ازادی زندانیان اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
۵۱۰۸ نفر از زندانیان در اصفهان مشمول عفو و یا تخفیف مجازات شدند 07 اسفند 1397
رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

۵۱۰۸ نفر از زندانیان در اصفهان مشمول عفو و یا تخفیف مجازات شدند

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از آزادی ۵۱۰۸ نفر از زندانیان مشمول عفو و یا تخفیف مجازات خبر داد.