ازدواج ایرانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
خواب زمستانی دولت برای هموار شدن راه ازدواج/ تسهیل ازدواج در اولویت نیست 07 دی 1398

خواب زمستانی دولت برای هموار شدن راه ازدواج/ تسهیل ازدواج در اولویت نیست

گرچه نام‌گذاری روز ازدواج، همکاری با سربازان متأهل، ارائه خوابگاه متأهلی و آموزش‌های قبل از ازدواج را می‌توان قدم‌هایی برای آسان‌تر شدن فرآیند ازدواج دانست اما این مُسکن‌های مقطعی دردی از مشکلات ریشه‌ای جوانان برای انتخاب بین دوراهی تجرد و تأهل، حل نمی‌کند.