ازدواج با دختر بچه بایگانی – فراتحلیل نیوز
نظر مراجع عظام تقلید در رابطه با طرح افزایش سن ازدواج 06 آذر 1397
در پاسخ به استفتاء دانشجویان صورت گرفت

نظر مراجع عظام تقلید در رابطه با طرح افزایش سن ازدواج

بسیج دانشجویى دانشکده روانشناسى و علوم تربیتى دانشگاه تهران از مراجع عظام تقلید درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج استفتاء کرد.