ازدواج سیاه بایگانی – فراتحلیل نیوز
سیاه‌تر از سفید! ۰۳ فروردین ۱۳۹۸
واکاوی یک معضل اجتماعی جدید که برای بعضی‌ها جای ازدواج را گرفته؛

سیاه‌تر از سفید!

تحقیقی که توسط انجمن ملی روابط خانوادگی آمریکا از ۳۰۹ فرد تازه ازدواج کرده انجام شد، نشان داده آنهایی که در ابتدا درگیر مسئله همباشی بوده‌اند بعد از ازدواج‌شان کمتر شاد هستند!