استاد فرشچیان بایگانی – فراتحلیل نیوز
تولد دوباره ققنوس هنرعاشورایی 25 مهر 1395

تولد دوباره ققنوس هنرعاشورایی

سال‌هاست وقتی سخن از محرم و عاشورا می‌شود تنها تابلوی هنری که به ذهن‌ها متبادر می‌گردد عصر عاشورای استاد فرشچیان است.