استانداری بایگانی – فراتحلیل نیوز
“سفر فرانسه”، دلیل شایعه استعفای مهرعلیزاده از استانداری اصفهان 09 مهر 1397

“سفر فرانسه”، دلیل شایعه استعفای مهرعلیزاده از استانداری اصفهان

مدیرکل روابط عمومی استانداری اصفهان شایعات مبنی بر استعفای مهرعلیزاده از استانداری اصفهان را رد کرد.

درباره استعفا یا برکناری‌ام از دولت سئوال کنید/هر تصمیمی هیئت دولت بگیرد، “مناسب‌ترین تصمیم” است 04 مهر 1395
استاندار اصفهان مطرح کرد:

درباره استعفا یا برکناری‌ام از دولت سئوال کنید/هر تصمیمی هیئت دولت بگیرد، “مناسب‌ترین تصمیم” است

استاندار اصفهان در پاسخ به سئوالی پیرامون استعفا یا برکناری‌اش با بیان اینکه هر تصمیمی که هیئت دولت بگیرد مناسب‌ترین تصمیم است، گفت: درباره استعفا و برکناری من از دولت سئوال کنید.