استراتژیک بایگانی – فراتحلیل نیوز
حدفاصل میان فقها و استراتژیست‌های غربی 30 آذر 1397

حدفاصل میان فقها و استراتژیست‌های غربی

میان استراتژیست‌ها به عنوان مغز متفکر جریان غرب در مقابل فقهای ما در جریان اسلامی فاصله‌ها و تفاوت‌های زیادی وجود دارد. یکی از نقاط فاصله با غربگراها، ویژگی مردمی بودن علمای شیعی است.