استروئید بایگانی – فراتحلیل نیوز
زور بازو با زور آمپول؛ پهلوانی یا شکم ۶ تکه، مسأله این است 09 مرداد 1398

زور بازو با زور آمپول؛ پهلوانی یا شکم ۶ تکه، مسأله این است

همه چیز از زمانی خراب شد که نه دمبل‌ها بلکه آمپول‌ها به سازندگان دور بازوهای حجیم تبدیل شدند.