استعفا روحانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
واقعیتی به نام مطالبه استعفا یا استیضاح حسن روحانی/ چه باید کرد؟ 02 اسفند 1397
در سایه تعبیری به نام بی‌کفایتی

واقعیتی به نام مطالبه استعفا یا استیضاح حسن روحانی/ چه باید کرد؟

تقریبا همه در بی سر و سامانی اوضاع اقتصادی کشور متفق القول هستند اما عده ای این بی سر و سامانی را عامدانه می دانند و عده ای هم از سر ناکارآمدی و بی کفایتی قلمداد می کنند.