استعفا نمایندگان مجلس اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
موافقت رئیس‌جمهور با تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود+ عکس 28 آذر 1397

موافقت رئیس‌جمهور با تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود+ عکس

رئیس‌جمهور در پاراف نامه‌ای که نمایندگان مردم اصفهان خطاب به او نوشتند، نوشت: با توجه به اهمیت زاینده‌رود برای زندگی مردم، کشاورزی، صنعت و گردشگری، پیشنهاد نمایندگان استان اصفهان بررسی و در دولت مطرح شود.