اسراتئیل بایگانی – فراتحلیل نیوز
اردن و معامله قرن/ دغدغه ها و راهکارها 08 خرداد 1398

اردن و معامله قرن/ دغدغه ها و راهکارها

طرح معامله قرن که قرار است بعد از ماه مبارک رمضان اجرایی شود علاوه بر فلسطین، نگرانی هایی را نیز برای اردن در پی دارد و این کشور را در شرایط دشواری قرار می دهد.