اسپانسر بایگانی – فراتحلیل نیوز
آقای روحانی وقتش نشده اسپانسرها را عزل کنید؟ 16 شهریور 1397

آقای روحانی وقتش نشده اسپانسرها را عزل کنید؟

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای رئیس‌جمهور آیا وقت آن نرسیده در این شرایط حساس کشو،ر خود را از حلقه تنگ محاصره طیفی خاص در حزب اعتدال و توسعه خارج کنید و به عزل و نصب فامیلی و حزبی و اسپانسرهای انتخاباتی‌تان پایان دهید؟