اشتغال زایی بایگانی – فراتحلیل نیوز
اصفهان قدیم را در مشاغل فراموش شده پیدا کنید ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
روزی روزگاری اصفهان؛

اصفهان قدیم را در مشاغل فراموش شده پیدا کنید

اغلب مشاغل دیروز که به خاطره‌ها پیوسته‌اند همگی حاصل هنر و صنایع دستی بودند که در واقع در روزگاری نه چندان دور بیشتر مردم از طریق صنایع دستی کسب روزی کرده و سفره خانه خود را پر می‌کرده‌اند.