اصغر فرهادی بایگانی – فراتحلیل نیوز
اصغر فرهادی «همه می‌دانند» را از کدام منابع کپی کرده است؟ 10 اسفند 1397

اصغر فرهادی «همه می‌دانند» را از کدام منابع کپی کرده است؟

در گذشته به صورت مستقیم، نمونه یک اثر خارجی را می‌ساختند، در شرایط کنونی تحت تاثیر یک فیلم خارجی، با کمی تغییر در روایت، فیلمفارسی خلق می‌کنند

اسکار مصداق هویج است و تحریم مصداق چماق! 08 اسفند 1395
یادداشتی به بهانه برگزاری سیاسی‌ترین مراسم اسکار

اسکار مصداق هویج است و تحریم مصداق چماق!

نکته مهم این است که فرهادی می‌توانست در شرایط کنونی که فضای بسیار خوبی علیه تندروهای حاکم در ایالات متحده شکل گرفته «ندای مظلومیت مردم خوب سرزمین» خودشان را به گوش جهانیان برساند.