اصفهان شمالی بایگانی – فراتحلیل نیوز
«اصفهان شمالی» چه شکلی خواهد بود؟+عکس 28 اردیبهشت 1398

«اصفهان شمالی» چه شکلی خواهد بود؟+عکس

طرح تشکیل استان اصفهانی شمالی در حالی مطرح می‌شود که فارغ از اختلاف نظرها با کمی دقت سه تناقض جدی در آن دیده می‌شود.