اصفهان شناسی بایگانی – فراتحلیل نیوز
فراخوان تدوین کتاب جامع چند جلدی اصفهان/ اصفهان نیازمند منبع جامع اصفهان‌شناسی است 12 مهر 1395

فراخوان تدوین کتاب جامع چند جلدی اصفهان/ اصفهان نیازمند منبع جامع اصفهان‌شناسی است

مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل اصفهان به عنوان یکی از تخصصی‌ترین مراکز این شهر در حوزه تاریخ و اصفهان شناسی به دنبال تدوین کتاب جامع چند جلدی اصفهان است.