اصلح طلبان بایگانی – فراتحلیل نیوز
اصلاح‌طلبان با حضور احمدی‌نژاد کشور را میدان آشوب قرار می‌دهند 13 مهر 1395

اصلاح‌طلبان با حضور احمدی‌نژاد کشور را میدان آشوب قرار می‌دهند

دوقطبی که امکان بود با حضور احمدی‌ نژاد در کشور به‌وجود آید ممکن بود باعث گسست اجتماعی و سیاسی شود و اصلاحات نیز در دو فتنه ۷۸ و ۸۸ نشان داده است، به راحتی خود را آلت دست دشمن می‌کند و بر اساس توهمات خویش، عرصه داخلی کشور را میدان آشوب قرار می‌دهد.