اصولگرایان شورا بایگانی – فراتحلیل نیوز
شورای شهر اصفهان بدون روتوش! 18 مهر 1395
پارلمان شهری چهارم، ایستگاه151

شورای شهر اصفهان بدون روتوش!

هنوز میزان تاثیرگذاری نطقها و تذکرهای ایراد شده به غیر از برد انتخاباتی آنها، بررسی و اعلام نشده است که در مواردی ارایه مطالب بی کیفیت و غیر مرتبط با مسایل و مشکلات شهری را نیز باید به موارد قبل افزود.