اعتراضات مردمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
صدها آمریکایی در نیویورک علیه ترامپ تظاهرات کردند 01 آذر 1395

صدها آمریکایی در نیویورک علیه ترامپ تظاهرات کردند

حدود ۳۰۰ آمریکایی با تجمع در پارکی در شهر نیویورک، علیه دونالد ترامپ تظاهرات اعتراضی برپا کردند.