اعتراضات مردمی بایگانی – فراتحلیل نیوز
صدها آمریکایی در نیویورک علیه ترامپ تظاهرات کردند ۰۱ آذر ۱۳۹۵

صدها آمریکایی در نیویورک علیه ترامپ تظاهرات کردند

حدود ۳۰۰ آمریکایی با تجمع در پارکی در شهر نیویورک، علیه دونالد ترامپ تظاهرات اعتراضی برپا کردند.