اغتشاش ۸۸ بایگانی – فراتحلیل نیوز
آنها در فتنه ۸۸ چه کردند و ما اینک چه می‌کنیم/ گستاخی فرانسوی‌ها و انفعال ایران 15 آذر 1397
مقایسه مواضع فرانسه و ایران در قبال اعتراضات تهران و پاریس

آنها در فتنه ۸۸ چه کردند و ما اینک چه می‌کنیم/ گستاخی فرانسوی‌ها و انفعال ایران

اقدامات ضدایرانی فرانسه تنها محدود به فتنه ۸۸ نبوده بلکه پاریس پای ثابت هر ناآرامی در ایران است. آنها در اغتشاشات۹۶ پشت آشوبگران ایستادند و ضمن صدور بیانیه ضدایرانی، سفر وزیر خارجه خود به تهران را به تاخیر انداختند.