افزایش حقوق ۹۸ بایگانی – فراتحلیل نیوز
حقوق کارمندان در سال ۹۸ چقدر افزایش می‌یابد؟ + جدول 14 اسفند 1397

حقوق کارمندان در سال ۹۸ چقدر افزایش می‌یابد؟ + جدول

میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده براساس افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و با توجه به افزایش «تا ۱۰ درصدی» مشخص شد.