اقتصاد اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
با این ۱۰ راهکار، بدون کمک خارجی اقتصادایران را نجات دهید 26 دی 1398
نامه ۲۴ اقتصاددان کشور به رئیس‌جمهور:

با این ۱۰ راهکار، بدون کمک خارجی اقتصادایران را نجات دهید

بدیهی است توسعه روابط سیاسی با همه دولتهایی که بطور متقابل به کشور ما احترام میگذارند هم، به نفع اقتصاد ایران است و باید همچنان در دستور کار دولت محترم باشد.

وقتی صدای سربازان تولید ‌به گوش نمی‌رسد 10 اردیبهشت 1398
"قراردادهای موقت" کابوس کارگران؛

وقتی صدای سربازان تولید ‌به گوش نمی‌رسد

کارگران بازوان حرکت هر جامعه‌ای به‌سوی رشد و شکوفایی هستند و سال‌هاست در کشورهای مختلف ازجمله ایران یک روز را با نام «روز کارگر» گرامی می‌دارند.