اقتصاد دانش بنیان بایگانی – فراتحلیل نیوز
روحیه دفاع از تولید ملی ژاپن را ژاپن کرد نه کنار گذاشتن صنایع نظامی 17 شهریور 1395
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

روحیه دفاع از تولید ملی ژاپن را ژاپن کرد نه کنار گذاشتن صنایع نظامی

یک کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا ژاپن و آلمان با کنار گذاشتن صنایع نظامی خود به پیشرفت رسیده‌اند؛ گفت: آنها هرگز نیروی نظامی خود را کنار نگذاشتند بلکه روحیه‌ی ناسیونالیستی در دفع از تولید ملی، آنها را به این درجه از پیشرفت رسانده است.