الزایمر بایگانی – فراتحلیل نیوز
امیدی تازه در درمان بیماری دردناک 27 آبان 1397

امیدی تازه در درمان بیماری دردناک

محققان در مطالعات جدید، روشی ارزان را ابداع کردند که به وسیله آن می‌توان بیماری آلزایمر را ۸ سال قبل از بروز علائم تشخیص داد و حتی آن را درمان کرد.