الکویت بایگانی – فراتحلیل نیوز
یک نود دقیقه سخت و فرسایشی را در قطر داریم/باید روند رو به جلومان را حفظ می‌کردیم 24 بهمن 1397
منصوریان:

یک نود دقیقه سخت و فرسایشی را در قطر داریم/باید روند رو به جلومان را حفظ می‌کردیم

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: یک نود دقیقه سخت و فرسایشی را در قطر داریم.