الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت بایگانی – فراتحلیل نیوز
متن نامه دوم دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی به دکتر حسن روحانی با موضوع چگونگی تحول در الگوی اداره کشور/ به جای استفاده از اسناد بین المللی به نظریات بخشی الگوی پیشرفت اسلامی رجوع کنید 10 بهمن 1397

متن نامه دوم دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی به دکتر حسن روحانی با موضوع چگونگی تحول در الگوی اداره کشور/ به جای استفاده از اسناد بین المللی به نظریات بخشی الگوی پیشرفت اسلامی رجوع کنید

این دومین نامه ای است که خارج از چارچوب های غلط قبیلگی و جناحی برای شما می نگارم. در نامه اول -که فقط سه روز بعد از انتخاب مجدد حضرت عالی(۳خرداد ۱۳۹۶) نگاشته شد- با صراحت و دلسوزی معروض داشتم : به علت اجرای تدابیر توسعه غربی در دولت تدبیر و امید؛ سه دسته محرومیت شامل ۱-محرومیت های فکری و تربیتی۲- محرومیت های امنیتی و ۳- محرومیت های اقتصادی و معیشتی دامن ملت ایران را خواهد گرفت و اینک در زمان نگارش نامه دوم  آن تحلیل ها محقق شده است.